Irlandzkie Wybory Lokalne | 24 Maja 2019

May 2, 2019

Mieszkamy, pracujemy, głosujemy!

Czy mam prawo głosu?

Tak! Każdy z nas może głosować i kandydować w irlandzkich wyborach lokalnych. Noe potrzebne jest irlandzkie obywatelstwo. Wystarczy zarejestrować się do 7 maja 2019 roku w pisie wyborców na wypełniając formularz RFA2 na stronie: www.checktheregister.ie

Radni decydują o:

  • Polityce mieszkaniowej
  • Loklanych podatkach i opłatach
  • Lokalnych działaniach społecznych, kulturalnych, sportowych
  • Szkołach, parkach, placach zabaw
  • Lokalnej kounikacji miejskiej i wiele innych…

 

Irish citizenship is not required to vote in this May’s Local Elections, just make sure you have submitted the registration form to your local authority by May 7th. Don’t hesitate to contact me at hello@shanefolan.ie if you have any questions! You might also like to go to Forum Polonia’s website to find more about their campaign encouraging Polish people in Ireland to vote!